Hotline

02513.990.990

02513.996.789

Video

Facebook

Dịch vụ

« Quay lại

Mô hình trang trại

Các hạng mục mà Công Ty đã và đang thực hiện

A - Trồng và chăm sóc cánh đồng cỏ làm nguyên liệu cho Bò 

B - Nuôi Bò thịt và Bò sữa

C - Hệ thống chuồng nuôi Trùng quế 

D - Hệ thống Bio gas xử lý môi trường và dùng làm nhiên liệu phát điện

E - Hệ thống năng lượng mặt trời để làm điện

F - Sử dụng năng lượng sức gió để làm điện

G - Chuồng nuôi Dê sữa

H - Khu vực ủ phân vi sinh từ phế phẩm + phân Bò + phân Dê + phân Trùng quế

I - Hồ cá

J - Khu tập vắt sữa Bò, sữa Dê cho trẻ em thăm quan

K - Khu câu cá giải trí

L - Khu dừng chân nghĩ ngơi